Nazaj domov

Pogosto zastavljena vprašanja

KAKO POSTATI BOTER?

Za botrstvo je treba izpolniti prijavo na povezavi in z Mestno občino Kranj skleniti pogodbo. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano pogodbo je treba poslati na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: KR drevored, ali pa jo osebno oddati v Sprejemni pisarni v avli MOK, Slovenski trg 1, Kranj. Donacijo je treba nakazati v roku 8 dni od datuma podpisa pogodbe.

 

KAKŠEN JE PRISPEVEK ZA BOTRSTVO?

Donator bo za namen iz drugega člena te pogodbe prejemnici donacije nakazal znesek 50 evrov, prejemnica donacije pa navedeni znesek sprejme in se ga zavezuje, da ga bo uporabila za dogovorjeni namen. Donacijo je treba nakazati v roku 8 dni od datuma podpisa pogodbe – podrobnosti glede nakazila so zapisana v pogodbi.

 

KDO LAHKO POSTANE BOTER?

Boter lahko postane vsak posameznik, ki želi sofinancirati vzdrževanje drevesa iz navedenega drevoreda v obdobju enega leta.

 

KAJ KOT BOTER PRIDOBIM?

Kot boter s sofinanciranjem vzdrževanje drevesa v drevoredu posvojite drevo za obdobje najmanj enega leta in s tem pripomorete k bolj zelenemu Kranju. Vaše ime je za obdobje najmanj enega leta napisano tudi na označbi drevesa, če tako želite – o tem se izrečete v pogodbi.

 

KJE SO DREVESA, KI JIM LAHKO POSTANEM BOTER?

Drevesa bodo zasajena na območju Planine v Kranju v zelenem pasu ob Cesti Rudija Šeliga, in sicer med Cesto Jaka Platiše in Cesto Boštjana Hladnika.

 

KATERI VRSTI DREVESA LAHKO POSTANEM BOTER?

Boter lahko postanete drevesu vrste vijolična jelša (Alnus x spaethii).

 

DO KDAJ MORAM ODDATI PRIJAVO ZA BOTRSTVO?

Prijavo za botrstvo lahko oddate do 8. decembra 2021.