Nazaj domov

Več o akciji

Z akcijo »KR posvoji drevo« želi Mestna občina Kranj (MOK) v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom, v nadaljevanju pa tudi z lokalnimi podjetji, dodatno ozeleniti območja mestne občine, jih s tem tudi aktivno vključiti tudi v skrb za okolje in okrepiti splošno zavedanje o pomenu zelenih površin v urbanem okolju.

V sklopu akcije »KR posvoji drevo« bo zasajenih 42 dreves vrste vijolična jelša (Alnus x spaethii) na območju Planine v Kranju v zelenem pasu ob Cesti Rudija Šeliga (med Cesto Jaka Platiše in Cesto Boštjana Hladnika), boter posameznemu drevesu pa lahko postane vsak, ki želi sofinancirati vzdrževanje drevesa v omenjenem drevoredu. Drevo bo – razen če se boter s tem ne strinja –opremljeno z označbo z njegovim imenom ali opcijsko, po njegovem otroku, katerega zakoniti zastopnik je.

Za botrstvo je treba izpolniti obrazec na povezavi in izpolniti pogodbo. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano pogodbo morajo poslati na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: KR drevored, ali pa jo osebno oddajo v Sprejemni pisarni v avli MOK, Slovenski trg 1, Kranj.

Prijave za botrstvo je treba oddati do 8. decembra 2021, donacijo pa nakazati v roku 8 dni od datuma podpisa pogodbe.

Po uskladitvi formalnosti bodo donatorje povabili na poseben dogodek, ki ga bo organizirala Mestna občina Kranj na lokaciji z drevesi.